Nhận Tin tức theo thời gian thực

Nhận các thông tin cập nhật tiếp theo

WPC Sale Details

Vòng Lịch trình Thưởng
Vòng 1 25 tháng 3 - 8 tháng 4 17%
Vòng 2 9 tháng 4 - 23 tháng 4 12%
Vòng 3 24 tháng 4 - 4 tháng 5 8%
Vòng 4 9 tháng 5 - 23 tháng 5 Không thưởng

Dự án World Peace Coin

World Peace Coin(WPC) là một cryptocurrency nhằm mục đích giúp thế giới ra khỏi nghèo đói. WPC góp phần tạo cơ hội cho những người không có tài khoản ngân hàng và không được tiếp cận các dịch vụ tài chính để sống độc lập.
Những người chấp thuận World Peace Coin có thể thiết lập hòa bình thế giới thông qua đồng xu này.

Sản phẩm của chúng tôi

ourproduct

QTwallet và đồng tiền đã được phân phối & khai thác mỏ có sẵn/h2>
Proof of Lending

Nhà đầu tư có thể dễ dàng nhập tài chính vi mô ở các nước đang phát triển.

tsumugi

TSUMUGI analyzes data of people in developing countries by using AI technology and calculates each credit score, which indicates how much money man can borrow.

cryptocurrency exchanges

WPC là cryptocurrency mới của chúng tôi đã quyết định để có được liệt kê trên giao dịch cryptocurrency

There is a huge market
opportunity for WPC.

4 tỷ người là những người có thu nhập thấp ở các nước đang phát triển.
Những người này kiếm được ít hơn 3000 đô la mỗi năm về sức mua tương đương (PPP).
4 tỷ người này tạo ra một thị trường cho WPC.

4 Billion people

4 tỷ người

4 tỷ người tạo nên một thị trường cho WPC

1 tỷ đô la

WPC sẽ bắt đầu sự đóng góp ở Myanmar.Tại Myanmar, thị trường của 5,738,880 hộ gia đình.
Nếu nhà đầu tư thực hiện chuyển khoản 100 đô la cho những người nàynhư là một khoản đầu tư, 570 triệu đô la sẽ lưu hành.
Khi điều này được áp dụng cho phương trình kinh tế hiệu ứng gợn sóng do METI công bố, hiệu quả kinh tế của $ 1 tỷ thực sự sinh ra

700 tỷ đô la

Nếu quy mô thị trường mở rộng đến 4 tỷ người,hiệu quả kinh tế của nó sẽ là 700 tỷ đô la.

250 triệu WPC tương đương 10% tổng số phát hành sẽ được trao cho các nước đang phát triển cần có nền tảng tài chính. Sự đóng góp sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn ở nhiều quốc gia và khu vực và cơ sở hạ tầng của việc phân phối WPC sẽ được phát triển để hỗ trợ người nghèo. Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò của một tiếp thị để bổ sung các dữ liệu lớn để giảm thiểu rủi ro của nhà đầu tư. Chúng tôi đã chọn Myanmar làm quốc gia đầu tiên áp dụng WPC.

Họ đã viết về chúng tôi

They wrote about us

số tiền mục tiêu của ICO: 20 triệu USD

round
60%
Chi tiêu cho việc khám phá
20%
Phát triển PoL, TSUMUGI, và những người khác liên quan đến cryptocurrency
15%
Dự án
Chi phí hoạt động
5%
Chi tiêu cho việc chuẩn bị
để tham gia vào các cuộc trao đổi toàn cầu

NHÓM

yoshimitsusekine
Yoshimitsu
Sekine

Tổng công ty CryptoPie Giám đốc điều hành

myolattaye
Myo Latt
Aye

Trưởng dự án tại Myanmar

nozomunakazato
Nozomu
Nakazato

Project
Chief

Kyon
Yoshihara

Quản lý tiếp thị trực tiếp

hiroshikomatsuzaki
Hiroshi
Komatsuzaki

VP of Engineering

yuichyamamoto
Yuichi
Yamamoto

Marketing trực tiếp

leonzhang
Leon
Zhang

Nhà phát triển Blockchain

charlesmarkette
Charles
Markette

Marketing trực tiếp

Cố vấn

hidetoshinakano
Hidetoshi
Nakano

Cố vấn luật pháp

yoshiakisaiga
Yoshiaki
Saiga

Cố vấn kỹ thuật AI

yukimiyawaki
Yuki
Miyawaki

Cố vấn Blockchain

Maximiliaan Unger
Maximiliaan
Unger

Marketing and PR advisor

Jatin Madhra
Jatin
Madhra

Business Development Advisor

Nitesh Thakur
Nitesh
Thakur

Marketing and PR advisor

Raghav Sawhney
Raghav
Sawhney

Strategy Advisor

JOIN THE SALE